References / Literatuur


Searching by beginletter Author / Zoeken op beginletter auteur:
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, ij, z.Adriaansz, R., F. Schalkwijk en L. Stijlen (red)(1986)(1994). Methoden van muziektherapie. Nijkerk: Intro.

Adriaansz, R. en L. Stijlen (1986). Muziektherapie in de zorg voor volwassen verstandelijk gehandicapten. In: R. Adriaansz, F. Schalkwijk en L. Stijlen (red). Methoden van muziektherapie. Nijkerk: Intro.

André, P. en J. Goedhart (1985). De opleiding tot kreatief therapeut aan de Jelburg. Tijdschrift voor Kreatieve Therapie, 1, 12-14.

Baerends, A. en E. Vink-Brouwer (1990). Kreatieve therapie muziek aan de Hogeschool Midden Nederland. Lezing Grondslagen van Muziektherapie, Nijmegen.

Benders-Maassen, E. (1989). Een mogelijkheid om de relatie tussen client-centered psychotherapie, muziektherapie en kreativiteit aan te tonen. Tijdschrift voor Kreatieve Therapie, 2, 45-48.

Benneker, R. en I. van der Stelt (1994). Organiseren om te overleven. Tijdschrift voor Kreatieve Therapie, 13 (4), 134-142.

Berghs, H. (1988). Orthopedagogisch muziekbeoefenaar, een initiatief van de Rijkshogeschool Maastricht. Lezing Symposium Muziek in Beweging, Alkmaar.

Binnendijk, D. (1992). The development of the relation between expression and musical-improvising (piano) to get a professional way in using music as a therapeutic medium. Paper presented at the 2nd European Conference in Arts Therapies Education, Sittard.

Boeckhorst, F. (1992). Teaching and research in psychotherapy. Paper presented at the 2nd European Conference in Arts Therapies Education, Sittard.

Boomsluiter, J. (1990). Drie fundamentele aspecten van de kreatieve therapie. In: F. Schalkwijk en C. Luttikhuis (red), Opstellen over kreatieve therapie. Nijmegen: Hogeschool Nijmegen.

Bruijn, M. de (1984). Muziek in de kinderrevalidatie. Nijkerk: Intro.

Bruijn, M. de (1986). Muziektherapie in de kinderrevalidatie. In: R. Adriaansz, F. Schalkwijk en L. Stijlen (red). Methoden van muziektherapie. Nijkerk: Intro.

Bruijn, M. de (red)(1994). Muziektherapie op maat. Toepassingen in de revalidatie van kinderen en volwassenen. Nijkerk: Intro.

Bruscia, K. (1986). Advanced competencies in music therapy. Music Therapy, 6A, 1, 57-67.

Bruscia, K.E. (1989). Defining music therapy. Phoenixville: Barcelona Publishers.

Bruscia, K.E., B. Hesser en E.H. Boxill (1981). Essential competencies for the practice of music therapy. Music Therapy, I (1), 43-49.

Burg, W. ter (1985). Meer met muziek. Muziek als orthopedagogisch medium. Nijkerk: Intro.

Buuren, J. van (1990). Creatieve therapie - Nadere uitwerking muziektherapie. In: Praktische uitwerking Driestromenbeleid. Enschede: Twents Psychiatrisch Ziekenhuis.

Cimmermans, G. (1985). Dagopleiding Kreatieve Therapie (DOKT) - Kopse Hof - Nijmegen. Tijdschrift voor Kreatieve Therapie, 1, 4-8.

Consten J. (1986). Muziek in gesprek. Een onderzoek naar het gebruik van muziektherapie als uitbreiding van de zelfconfrontatiemethode. Nijmegen: Katholieke Universiteit.

Drift, H. van der (1957). Speltherapie, culturele therapie en bewegingstherapie. Utrecht: Erven J. Bijleveld.

Eduard van Beinum Stichting (1968), Quartnoot. Breukelen: Queekhoven.

Fockema Andreae, L. (1986). Muziektherapeutische observatie. In: R. Adriaansz, F. Schalkwijk en L. Stijlen (red). Methoden van muziektherapie. Nijkerk: Intro.

Fockema Andreae, L. (1993). Music therapy in the Netherlands. In: L. Summer en H. Smeijsters (eds). Music Therapy International Report Volume 8. Valley Forge-PA: American Association for Music Therapy.

Fockema Andreae, L. en K. Steenhuis (1977). Muziek en therapie. Deventer: Van Loghum Slaterus.

Freund, L. (1986). De toepassing van receptieve muziektherapie. In: R. Adriaansz, F. Schalkwijk en L. Stijlen (red). Methoden van muziektherapie. Nijkerk: Intro.

Gabriëls, J., N. van Nieuwenhuijzen en J. Raijmaekers (1986). Muziektherapie met psychogeriatrische patiënten. In: R. Adriaansz, F. Schalkwijk en L. Stijlen (red). Methoden van muziektherapie. Nijkerk: Intro.

Gerits, B. (1986). Muziektherapie met doven. In: R. Adriaansz, F. Schalkwijk en L. Stijlen (red). Methoden van muziektherapie. Nijkerk: Intro.

Gielink, L. (1987). Het verwerken van aspecten van muzikale motieven door muzikale en niet-muzikale CVA patiënten. Nijmegen: Katholieke Universiteit.

Grabau, E. (1994). Bedenk jij maar wat. Creatieve therapie in de praktijk. Baarn: Ambo.

Grabau, E. en H. Visser (red)(1987). Creatieve therapie. Spelen met mogelijkheden. Deventer: Van Loghum Slaterus.

Grinsven, F. van (1988). Benoeming of herkenning van emoties in muziek. In: Kreatieve therapie in aktie, verslagen van lezingen en workshops. Hilversum: NVKT.

Groenewegen, L. (1986). Muziektherapie in de kinderpsychiatrie. In: R. Adriaansz, F. Schalkwijk en L. Stijlen (red). Methoden van muziektherapie. Nijkerk: Intro.

Haans, A. (1986). Actieve muziektherapie met groepen in de psychiatrie. In: R. Adriaansz, F. Schalkwijk en L. Stijlen (red). Methoden van muziektherapie. Nijkerk: Intro.

Haans, A. (1992). Muziektherapie in historisch perspectief. Venray: Vincent van Gogh Instituut.

Hakvoort, L. (1994). Piano-improvisation skills of musicians versus non-musicians: Implications for music therapy. Master thesis, Stockton-CA.

Heerden, M. van (1992). Training a professional attitude by creative processes in dynamic group sessions. Paper presented at the 2nd European Conference in Arts Therapies Education, Sittard.

Hees, R.O. (1989). Psychosomatiek en biomuziek. Enkele basisconcepten voor een theorie voor muziektherapie. Tijdschrift voor Kreatieve Therapie, 4, 94-100.

Herman, D. en M.C. Overdulve (1990). Verslag studiedag receptieve muziektherapie. Tijdschrift voor Kreatieve Therapie, 1, 52-55.

Hest-de Witte, I. van en J. Verburgt (1992). Muziektherapie te Wolfheze en Coudewater. Wolfheze: P.C. Wolfheze.

Hogeschool Enschede (1992). Studiegids muziektherapie. Enschede: Conservatorium.

Hogeschool Midden Nederland (1992). Studiegids kreatieve therapie. Amersfoort: Kreatieve Therapie.

Hogeschool Nijmegen (1992). Studiegids kreatieve therapie. Nijmegen: Kreatieve Therapie.

Hogeschool Sittard (1992). Studiegids kreatieve therapie. Sittard: Kreatieve Therapie.

Holthaus, C. (1970). Muziektherapie. Amsterdam/Brussel: Agon Elsevier.

Hulsegge, J. en A. Verheul (1986). Snoezelen, een andere wereld. Nijkerk: Intro.

Hurk J. en H. Smeijsters (1991). Musical improvisation in the treatment of a man with obsessive compulsive personality disorder. In: K.E. Bruscia (ed). Case studies in music therapy. Phoenixville: Barcelona Publishers.

Huzink, B.J. en W.J. Hilarius (1987). Afschrift ener akte houdende oprichting stichting: Stichting Muziektherapie. Hengelo.

Kappers, C. (1990). Symbiose en individuatie in muziektherapie. Tijdschrift voor Kreatieve Therapie, 2, 42-45.

Klerkx, H. (1991). Snoezelen met het keyboard. Lezing Regio Oost, Ede.

Kliphuis, M. (1973). Het hanteren van creatieve processen in vorming en hulpverlening. In: L. Wils (red). Bij wijze van spelen. Aphen a.d. Rijn: Samsom.

Kliphuis, M. (1988). Kreatieve therapie: terugblik en vooruitzicht. In: Kreatieve therapie in aktie, verslagen van lezingen en workshops. Hilversum: NVKT.

Koch, H. (1989). De therapeutische mogelijkheden van muziek luisteren. Tijdschrift voor Kreatieve Therapie, 1, 6-15.

Lameijer-Sterenberg, B. en A. Reijs (1988). Muziektherapie in het verpleegtehuis. In: Kreatieve therapie in aktie, verslagen van lezingen en workshops. Hilversum: NVKT.

Loggers, H. en R. Adriaansz (1992). Het effect van muziek op de ademhaling van te vroeg geboren kinderen. Lezing Grondslagen van Muziektherapie, Nijmegen.

Luttikhuis, C. (1990). Proloog: Het ontstaan van de opleiding voor kreatieve therapie. In: Schalkwijk, F. en C. Luttikhuis (red). Opstellen over kreatieve therapie. Nijmegen: Hogeschool Nijmegen.

Mees-Christeller, E. (1990). Muziektherapie vanuit de antroposofie. Lezing Grondslagen van Muziektherapie, Nijmegen.

Mulder, A. (1992). Muziektherapie: Kunde, Kunst of Kennis ? Doctoraalscriptie. Groningen.

Mulder, M. (1988). Muziektherapie met chronisch psychotische patiënten. In: Kreatieve therapie in aktie, verslagen van lezingen en workshops. Hilversum: NVKT.

Nederlandse Vereniging voor Kreatieve Therapie (1985). Professioneel Statuut Kreatief Therapeut. Hilversum: NVKT.

Nederlandse Vereniging voor Kreatieve Therapie (1985). Register statuut. Hilversum: NVKT

Nederlandse Vereniging voor Kreatieve Therapie (1987).Beroepskode. Hilversum: NVKT

Nederlandse Vereniging voor Kreatieve Therapie (1988). Kreatieve therapie in aktie. Hilversum: NVKT.

Nederlandse Vereniging voor Kreatieve Therapie (1988). Statuten en reglementen. Hilversum: NVKT.

Nederlandse Vereniging voor Kreatieve Therapie (1989).Beroepsomschrijving. Hilversum: NVKT

Nederlandse Vereniging voor Kreatieve Therapie (1992). Algemene ledenvergadering. Utrecht: NVKT.

Nederlandse Vereniging voor Kreatieve Therapie (1994).Beroepssprofiel. Utrecht: NVKT

Nieuwenhuijzen, N. van (1983). Music therapy in Holland: State of affairs. In: Lectures and Discussions of the Symposium: Medical and Sociological Aids to Performing Mu-sicians. Maastricht: World Harp Congress.

Nijenhuis, A. (1992). Fieldwork and training in the development of the profession of creative therapy: A fruitful dialogue. The Arts in Psychotherapy, 19, 93-97.

Noske-Fabius, N. (1988). Adem en stem als persoonlijke uiting. In: Kreatieve therapie in aktie, verslagen van lezingen en workshops. Hilversum: NVKT.

Peters, J. (1985). Mikojel Akademie Sittard: De jongste loot. Tijdschrift voor Kreatieve Therapie, 1, 15-16.

Praag, Ph. H. van (1988). Over de functie van tegenoverdracht in muziektherapie. In: Kreatieve therapie in aktie, verslagen van lezingen en workshops. Hilversum: NVKT.

Praag, Ph. H. van en F. Schalkwijk (1990). Epiloog: een professie in wording. In: Schalkwijk, F. en C. Luttikhuis (red). Opstellen over kreatieve therapie. Nijmegen: Hogeschool Nijmegen.

Pratt, R.R. (ed)(1993). Music therapy and music education for the handicapped. Developments and limitations in practice and research. St. Louis: MMB MUSIC.

Raijmaekers, J. (1984). Gevalsbeschrijving. In: F. Schalkwijk. Grondslagen van muziektherapie. Nijmegen: Dekker en v.d. Vegt.

Raijmaekers, J. (1992). Music therapy's share in the diagnosis of psycho-geriatric patients in The Hague. Paper presented at the congress Music Therapy in Health and Education in the European Community, Cambridge.

Rest, E. van (1986). Muziektherapie op een kinderdagverblijf. In: R. Adriaansz, F. Schalkwijk en L. Stijlen (red). Methoden van muziektherapie. Nijkerk: Intro.

Rijkshogeschool Maastricht (1992). Opleiding orthopedagogisch muziekbeoefenaar. Maastricht: Conservatorium/Opleiding SPH.

Romijn, C., P. van den Berk, en B. Lameijer (1994). The function of music therapy in the treatment of aphasia patients. Nijmegen: MTL/ITS.

Runge, L. (1986).Muziektherapie met volwassenen in de revalidatie. In: R. Adriaansz, F. Schalkwijk en L. Stijlen (red). Methoden van muziektherapie. Nijkerk: Intro.

Schalkwijk, F.W. (1984). Grondslagen van muziektherapie. Nijmegen: Dekker en v.d. Vegt.

Schalkwijk, F. (1986). Bijdragen van onderzoek aan methodiekvorming. In: R. Adriaansz, F. Schalkwijk en L. Stijlen (red). Methoden van muziektherapie. Nijkerk: Intro.

Schalkwijk, F.W. (1988). Muziek in de hulpverlening aan geestelijk gehandicapten. Nijkerk: Intro.

Schalkwijk, F. (1992). Unterschiedliche Konzepte beim Einsatz von Musik in der Therapie. Musiktherapeutische Umschau, 13 (3), 187-202.

Schalkwijk, F.W. e.a. (1990). Indicaties voor muziektherapie. In: Schalkwijk, F. en C. Luttikhuis (red). Opstellen over kreatieve therapie. Nijmegen: Hogeschool Nijmegen.

Schalkwijk, F.W., A. van Gennep, L. Stijlen en J.C. van der Wolf (1992). Het effect van orthoagogische muziekbeoefening op de sociale vaardigheden van mensen met een geestelijke handicap. Tijdschrift voor Kreatieve Therapie, 3, 88-94.

Schalkwijk, F. en H. Smitskamp (1984). Eindrapport van de werkgroep muziektherapie en onderzoek. Hilversum: NVKT.

Slaets, J. en N. van Nieuwenhuijzen (1988). Muziektherapeutische observatie en diagnostiek met psychogeriatrische patienten. In: Kreatieve therapie in aktie, verslagen van lezingen en workshops. Hilversum: NVKT.

Smeijsters, H. (1987). Muziek en psyche. Assen/Maastricht: Van Gorcum.

Smeijsters H. (1990). Functies van muziek bij scholieren en studenten muziektherapie. Tijdschrift voor Kreatieve Therapie, 3, 74-81.

Smeijsters, H. (1991a). Methoden van onderzoek in de muziektherapie en andere kreatieve therapieën. Nijmegen: Hogeschool Nijmegen.

Smeijsters, H. (1991b). Muziektherapie als psychotherapie. Assen/Maastricht: Van Gorcum. (Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1994).

Smeijsters, H. (1992a). Indicatie en analogie: kan muziektherapie beschouwd worden als een vorm van psychotherapie ? Tijdschrift voor Psychotherapie, 18, 2, 88-101.

Smeijsters, H. (1992b). Indicaties voor muziektherapie. Tijd- schrift voor Kreatieve Therapie, 2, 45-50.

Smeijsters, H. (1993a). Het onuitsprekelijke verklankt. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 40 (4), 227-232.

Smeijsters, H. (1993b). Music therapy and psychotherapy. The Arts in Psychotherapy. Vol. 20,223-229.

Smeijsters, H. (1993c). Music therapy in The Netherlands. In: C.D. Maranto (ed). Music therapy: International perspectives. Pipersville-PA: Jeffrey Books.

Smeijsters, H. en J. van den Hurk (1993a). Praktijkgericht onderzoek in de muziektherapeutische behandeling van een cliënte met kenmerken van anorexia nervosa. Tijdschrift voor Kreatieve Therapie, 12 (1), 2-10.

Smeijsters, H. en J. van den Hurk (1993b). Research in practice in the music therapeutic treatment of a client with symptoms of anorexia nervosa. In: M. Heal en T. Wigram (eds). Music therapy in Health and Education. London: Jessica Kingsley Publishers.

Smeijsters, H. en P. Rogers (eds)(1993). European Music Therapy Research Register. Utrecht: Werkgroep Onderzoek Muziektherapie/NVKT.

Smeijsters, H. (1994). Kwalitatief praktijkgericht single- case onderzoek. Een noodzakelijk, betrouwbaar en valide alternatief voor het doen van muziektherapeutisch onderzoek. Tijdschrift voor Kreatieve Therapie. 13 (3), 85-90.

Smeijsters, H. en J. van den Hurk (1994). Praxisorientierte Forschung in der Musiktherapie. Musiktherapeutische Umschau. 15 (1), 25-42.

Smeijsters, H. (1995a). Entweder - oder, Überlegungen zur quantitativen und qualitativen Forschung in der Musiktherapie. Musiktherapeutische Umschau.

Smeijsters, H. (1995b). Handboek Muziektherapie. Theoretische en methodische grondslagen voor de behandeling van spe-cifieke stoornissen en handicaps.

Smeijsters, H. (1995c). Organiseren om te overleven. Een reaktie op een provocerende stellingname. Tijdschrift voor Kreatieve Therapie. 14 (1), 27-30.

Smeijsters, H. (1995d). Qualitative single-case research in practice: A necessary, reliable and valid alternative for music therapy research. In: M. Langenberg, J. Frommer en K. Aigen (eds). Qualitative approaches to music therapy research: Understanding processes and dialogues from the first international symposium. Phoenixville-PA: Barcelona Publishers.

Smeijsters, H. en P. van den Berk (1995). Music therapy with a client suffering from musicogenic epilepsy. A naturalistic qualitative single-case research. The Arts in Psychotherapy.

Smeijsters, H., P. Rogers, H-M. Kortegaard, K. Lehtonen en P. Scanlon (1995). European music therapy research register Volume II. Castricum: Stichting Muziektherapie.

Smeijsters, H., G. Wijzenbeek en N. van Nieuwenhuijzen (1995a). De relatie tussen muziekfragmenten en waardegebieden in de receptieve muziektherapie met depressieve patiënten. Tijdschrift voor Psychiatrie.

Smeijsters, H., G. Wijzenbeek en N. van Nieuwenhuijzen (1995b). The evocation of values of depressed patients by excerpts of recorded music. Journal of Music Therapy, Vol XXXII.

Smeijsters, H., (2005). Same Old Blues, DE THERAPEUTISCHE WAARDE VAN BLUES EN ROCK EEN PERSOONLIJKE VERTELLING. © 2005 Melos - Heerlen ISBN-10: 90-802654-4-6 ISBN-13: 978-90-802654-4-8

Smitskamp, H. (1983). Bedrieglijke vanzelfsprekendheden bij onderzoek naar kreatieve therapie. Amsterdam.

Smitskamp, H. (1993). The music therapy training program of the Hogeschool Midden Nederland - A personal view on music therapy. In: L. Summer en H. Smeijsters (eds), Music Therapy International Report Volume 8. Valley Forge-PA: American Association for Music Therapy.

Smitskamp, H. en J. te Velde (red)(1988). Het kreatief proces. Culemborg: Phaedon.

Smitskamp, H. (1995). Principles of diagnosis for arts therapies. In: Proceedings of the 3rd European Conference on Arts Therapies. Hertfordshire University.

Stappers, M. (1988). René en de bamboefluit. In: H. Smitskamp, en J. te Velde (red). Het kreatief proces. Culemborg: Phaedon.

Stavenga, A. (1979). Muziektherapie. Een inventarisatie van theorieën en werkwijzen. Zeist: Dijkstra's Uitgeverij.

Stichting Register Kreatief Therapeuten (1987). Brochure. Utrecht: Stichting Register Kreatief Therapeuten.

Stijlen, L. (1984). Gevalsbeschrijving. In: F. Schalkwijk. Grondslagen van muziektherapie. Nijmegen: Dekker en v.d. Vegt.

Summer, L. en H. Smeijsters (eds). Music Therapy International Report Vol 8 (1992-1993). Valley Forge-PA: The American Association for Music Therapy.

Sweelinck Conservatorium (1991). Oriëntatiecursus Muziektherapie. Amsterdam: Sweelinck Conservatorium.

The "De Wervel" Foundation (1992). Artistic Therapy, Training College Art Therapy Music. Zeist: De Wervel.

Theeuwes, A. (1988). Muziektherapie en alcoholverslaafden. In: Kreatieve therapie in aktie, verslagen van lezingen en workshops. Hilversum: NVKT.

Veldhuizen, R. (1991). Indicaties voor muziektherapie in de kinderpsychiatrie. Voordracht gehouden tijdens de NVKT studiedag te Nijmegen.

Verdoes, M. (1992). Muziektherapie bij doven. Lezing Conserva- torium, Enschede.

Verslag internationale kursus muziektherapeuten psychiatrie (1980). Breukelen: Queekhoven.

Verslag van de eerste werkbijeenkomst van de "Stichting voor Muziektherapie" (1969). Amersfoort: Zon en Schild.

Verslag van de vierde werkbijeenkomst van de "Stichting voor Muziektherapie" (1970). St. Michielsgestel: Instituut voor Doven.

Vink-Brouwer, E. (1991). Verliefdheid in de muziektherapie. Tijdschrift voor Kreatieve Therapie, 3, 72-74.

Vodegel, F. (1984). Gevalsbeschrijving. In: F. Schalkwijk. Grondslagen van muziektherapie. Nijmegen: Dekker en v.d. Vegt.

Waardenburg, W. (1973a). Musiktherapeutische Ausbildungsfragen. Vorlesung auf dem II deutschen Kongreß für Musiktherapie. Berlin.

Waardenburg, W. (1973b). Muziek. In: L. Wils (red). Bij wijze van spelen. Alphen aan de Rijn: Samsom.

Waardenburg, W. (1979). Het kreatief proces van de kreatief therapeut. In: Zo dat ze me kunnen horen. Amersfoort: Middeloo.

Wetzel, E. (1992). Wirkungsmöglichkeiten gezielter Musikanwendung in der Geburtsvorbereitung in Bezug auf die Mutter und das ungeborene Kind. Dissertation, Salzburg.

Wetzel, E. (1993). Rhythm and percussion as a form of expressive therapy in the application with patients with Gilles de la Tourette-syndrome. In: H. Smeijsters en P. Rogers (eds)(1993). European Music Therapy Research Register. Utrecht: Werkgroep Onderzoek Muziektherapie/NVKT.

Wijzenbeek, G. en N. van Nieuwenhuijzen (1984). Gevalsbeschrij- ving. In: F. Schalkwijk. Grondslagen van muziektherapie. Nijmegen: Dekker en v.d. Vegt.

Wils, L. (red)(1973). Bij wijze van spelen. Alphen aan de Rijn: Samsom.

Wit, G. de (1981). Opkomst van muziektherapie en van het beroep muziektherapeut. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Zijlstra, Y. (1991). De status van de muziektherapie en de muziektherapeut binnen
de intramurale geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Enschede: Conservatorium. 

back: "Musictherapy in the Netherlands" / terug: "Muziektherapie in Nederland"