4. Culturele invloeden                                             > inhoudsopgave 

De verspreiding van de muziektherapie in Nederland werd positief beïnvloed toen in de zestiger en zeventiger jaren het medische model steeds meer plaatsmaakte voor sociaal-psychologische methoden die het groepsgebeuren benadrukten (Van Nieuwenhuijzen, 1983). De anti-psychiatrie heeft eveneens een gunstige invloed op de ontwikkeling van de muziektherapie gehad (Haans, 1992). Toen in de daarop volgende periode de regering door de oliecrises en economische stagnatie een "no-nonsense" beleid uitzette, moest de muziektherapie als onderdeel van de "zachte sector" binnen de gezondheidszorg op haar tellen passen. De nadruk die door muziektherapeuten uit het werkveld werd gelegd op professionals die zich in een veranderende gezondheidszorg staande kunnen houden werd steeds sterker.  

Op dit moment worden door het verzekeringswezen en de werkgevers steeds vaker vragen gesteld als:"Wat ? Bij wie ? Waarom ? Wat is de gezondheidswinst ? Wat is de economische winst ?". Ook dit maatschappelijke aspect heeft binnen de vereniging de discussie opnieuw doen oplaaien, want denken in termen van indicaties wordt steeds belangrijker, hetgeen impliceert dat gezocht moet worden naar een goede afstemming van de therapie op de stoornis/handicap en de mogelijkheden van het eigen medium opnieuw kritisch geanalyseerd moeten worden.  

Omdat Nederland een multiculturele samenleving en een smeltkroes van muzikale culturen is, behoort het werken met allochtonen en het inpassen van verschillende muziekstijlen tot de orde van de dag.  > home page "Spelenderwijs"                                                     > inhoudsopgave