start nieuws agenda zingen dragons concerten muziek-counseling muziektherapie CirkelZang DrumCirkel media muziekstudio winkel
vraag & antwoord personalia contact links

sites binnen het portaal

comMUSICation OBOD-Galerie Order of Màthair Sourcerers CreatiefBewustzijn

stemZingen en "Maak Je Eigen Lied"

Zingen - Singing

"Zingen is één van de manieren waarop mensen zich verbinden met de Bron." (kjk)
"Singing is one of the ways in which people connect to the Source." (kjk)

De nadruk bij mijn manier van werken met stem en zang ligt op ontspanning en heling. The emphasis in my way of working lies on relaxation and healing.
Daarvoor werken we vanuit het lijf: ademhaling en houding. That's why we start with the body: breathing and posture.
Leren uitdrukken met je stem wat je van binnen voelt is stemexpressie.
Learning to express your inner feelings with your voice is called: voice-expression.

"Maak je Eigen Lied"

Een leuke manier om met stem en zingen aan de slag gaan is het maken van een Eigen Lied. Ook geschikt voor groepen die voor een speciale gelegenheid een lied willen creëren
A nice and also healing way to work with voice and singing is making your Own Song. Also suitable for groups who wish to create a song for a special occasion.
Je wordt door mij begeleid bij dit proces, van nadenken over een thema tot schrijven van een tekst, van zoeken naar een melodie tot meerstemmigheid bedenken en tenslotte eventueel het resultaat opnemen. You will be guided and accompanied by me in this proces, from thinking of a theme to writing lyrics, searching a melody to harmonizing and finally recording the result when so desired.
Het maakt niet uit op welk muzikaal niveau je zit, of je zelf een instrument bespeelt of hoeveel materiaal je al hebt om aan de slag te gaan. Your musical level doesn't matter, nor if you play an instrument or how much material your have to begin with.
We kunnen hierbij gebruik maken van het aanwezige instrumentarium, computer en opnameapparatuur om te laten horen wat je allemaal in je hebt. Elke begeleiding is uniek en precies zoals jij het wilt. We can use the instruments at hand, computer and recording equipment to make audible what you can express. Every arrangement is  unique and just the way you want it to be.
Vragen over het maken van liedjes binnen Muziektherapie in de V&A
< Terug naar Cearcall Muziektherapie