start nieuws agenda zingen dragons concerten muziek-counseling muziektherapie CirkelZang DrumCirkel media muziekstudio winkel
vraag & antwoord personalia contact links

sites binnen het portaal

comMUSICation OBOD-Galerie Order of Màthair Sourcerers CreatiefBewustzijn

Klaas, spelend op een Australische Didgeridoo, tijdens een Workshop door René Stahn, in de Muziektherapieruimte op de PAAZ van het WFG te Hoorn, november 1996.Muziektherapie bij Cearcall

 • Muziektherapie
 • Improvisatie
 • Stemexpressie
 • maak je Eigen Lied
 • Citaten van cliënten
 • Aanmelden
 • Kaart en Route

 • Over Muziektherapie

  Soms kom je in je leven problemen tegen die je probeert op te lossen. Je doet dat op de beste manier die je voorhanden hebt. Als je toch vastloopt kun je in deze therapie spelenderwijs op zoek gaan naar een uitbreiding van je repertoire van oplossingen zoeken.

  In muziektherapie ben je vooral bezig om actief -samen met de therapeut en/of anderen- op je eigen niveau muziek te maken. Je Stem hoort hier natuurlijk ook bij. Luisteren naar bestaande muziek wordt soms ook gebruikt, waarbij je probeert te ontdekken en je te verbinden met wat de muziek bij je oproept

  De kracht van deze therapie zit in de mogelijkheid om innerlijke, soms onbewuste, onzichtbare processen, in het hier en nu hoorbaar en zichtbaar te maken. Tijdens het spelen van muziek ontstaat een innerlijke beweging, emotie. Gevoelens die steeds in kringetjes rond lijken te draaien krijgen weer richting of plaats. Er ontstaat ruimte voor iets nieuws: inspiratie kan ons vervullen.

  Muziektherapie maakt gebruik van eigenschappen die je ook in muziek als kunstvorm tegenkomt, zoals:

 • al spelend tijd en ruimte innemen waarin je er totaal mag zijn.

 • een eigen wereld met je eigen regels maken= bevrijdend.

 • het product is meestal vluchtig van aard= veilig.

 • al spelend in beweging komen, geeft uiting aan... emotie.


 • Het spelen kan je confronteren met jezelf en daardoor inzicht in jezelf geven, omdat je de kans hebt nieuwe ervaringen op te doen. Je kunt oud, ongewenst gedrag onder de loep nemen of oefenen met nieuw gedrag. Muzikale vaardigheid is niet vereist. Juist het onbekende kan je nog verrassen.

  Het gaat in muziektherapie vooral om communicatie in een driedubbele betekenis:

 • je maakt contact met je instrument.

 • je maakt contact met jezelf, je gevoelens, je mogelijkheden en onmogelijkheden.

 • je maakt contact met anderen in het samenspelen.


 • Muziektherapie kan bevorderend zijn voor:

 • zelfvertrouwen; jezelf beter leren kennen

 • assertief gedrag (= op een goede manier voor jezelf durven opkomen);

 • zeggen wat je kwijt wilt;

 • beter leren luisteren;

 • verwerking van verlies;

 • verwerking van trauma's (=verdrongen psychische verwondingen uit het verleden) zelfs vanuit de tijd dat je nog niet kon praten;

 • ontdekken van hinderende blokkades en overtuigingen.

 • Over Improvisatie

  Sommige mensen hebben als kind muziek leren maken zoals het hoorde en hebben daardoor een manier van spelen ontwikkeld waar ze niet tevreden over zijn: ze kunnen alleen van blad spelen en voelen zich in het musiceren niet vrij. Deze manier van spelen zou symbool gesteld kunnen worden voor hoe je ook met niet muzikale zaken hebt leren omgaan: nooit anders doen dan hoe het volgens de regeltjes hoort.

  Dan kan de behoefte ontstaan om hierin verandering aan te brengen, je vrijer te gaan voelen in hoe je je door de wereld heen beweegt, je reactievermogen in onverwachte situaties te vergroten. Een manier om dit aan te pakken is leren improviseren binnen muziek.

  Doordat je in een muzikale situatie, waarin er geen regels worden gesteld, gaat spelen ontdek je dat:

 • je altijd grenzen nodig hebt om te kunnen funktioneren

 • je allerlei bewuste en minder bewuste overtuigingen en regels hanteert

 • je ervoor kunt kiezen om wel of niet te veranderen

 • je meer in huis hebt dan je altijd dacht

 • je het avontuur aan kunt gaan en er sterker uitkomt

 • je je eigen ergste criticus bent, erger dan een ander ooit zal zijn

 • je kunt leren jezelf serieus te nemen en te accepteren.

 • Citaten van cliënten:

  "(...) Als ik me gespannen of boos voelde kon ik dit ook via de muziektherapie afreageren. Soms door heel hard op b.v. de pauk te slaan, maar ook door te luisteren naar anderen. Voor mij is duidelijk geworden dat je geen muziekles gevolgd moet hebben, om je in deze therapie toch volledig te kunnen geven."

  "(...) Muziek, op welke manier dan ook, maakt dat de stemmen, die ruzie maken in mijn hoofd, stil worden, omdat ik er dan heel bewust niet naar luister. Het leert mij ook om meer op te komen voor mezelf, me wat minder gespannen te voelen. Maar het roept vaak ook spanning op. (...)"

  "(...) Je sluit je gevoel wat minder af doordat ik toch meer opensta voor die ander. En ook weet ik dat niet iedereen hetzelfde is, maar het is en blijft steeds weer dat je moet luisteren naar die ander, zoals je ook naar muziek luistert."

  "Wat was het soms verdrietig om naar muziek te luisteren maar wat herkende ik vaak veel dingen van mezelf en wat ik mee heb gemaakt (...) ."

  " (...) Ik ben veel bewuster naar dingen gaan luisteren en kijken (...)."

  Aanmeldingsprocedure

  Je kunt je telefonisch aanmelden: 0229 278319. Ook via e-mail kan een eerste contact gelegd worden:
  informatie Cearcall Muziektherapie

  Het is mogelijk om eerst een vrijblijvend en kostenloos kennismakingsgesprek te hebben van maximaal een half uur. Hierin kunt u eventuele vragen stellen, die nog resten na het bezoek aan deze Web-Plek.

  We kunnen daarna een afspraak maken voor een intake-gesprek om te kijken waar u aan wilt werken en of (en hoe) u daarmee aan de slag zou kunnen gaan met behulp van het medium Muziek. Voorafgaand aan dit gesprek vult u, indien de hulpvraag dit wenselijk maakt, zelfstandig een levensloop in.

  Verder wordt een aantal afspraken gemaakt, onder andere over plaats en tijd van de therapie. De therapie wordt gegeven in sessies van ongeveer een uur. Een periode van 10 sessies is gebruikelijk, waarvan de laatste bijeenkomst wordt gebruikt voor een terugblik.

  Ook na de sessies kan er veel naar boven toe komen. U kunt natuurlijk altijd in de volgende sessie op de vorige terugkomen, maar het is belangrijk dat er iemand in uw naaste omgeving is met wie u zo nodig kunt praten.

  Kosten:

  momenteel wordt muziektherapie nog niet door het ziekenfonds of andere zorgverzekeraars vergoed. Het verdiend wel aanbeveling uw verzekeraar hierom te vragen.

  Waar vind ik Cearcall ?

  Aan het Markermeer in het mooie plaatsje Wijdenes, gelegen in 'West Friesland'.
  Hier is de Locatie van en een Routebeschrijving naar Cearcall te vinden. Gewoon even de postcode "1608 ES" intypen (huisnummer 15).
  Wie met openbaar vervoer komt kan vanaf station Hoorn een treintaxi nemen.
  Ook kunt u deze routebeschrijving uitprinten.